ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Ορθοδοξία ή Θάνατος

Πρέπει να ακουστεί η αλήθεια για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου, αυτό το blog θα δώσει βήμα σε όσους την ξέρουν και αυτές οι φωνές θα ενωθούν και θα γίνουν κραυγή για δικαιοσύνη...

Οι 117 μοναχοί της γνησίας και πατροπαράδοτης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καθώς και ο Ηγούμενος της, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, μάχονται ενάντια στα συμφέροντα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ και του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, αν και τους έχουν απαγορευτεί τα στοιχειώδη προς επιβίωση αυτοί οι πατέρες δεν εξαργυρώνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια την πίστη τους, απεναντίας μέσα στην πείνα τους βρίσκουν το κουράγιο να τάσσονται ενάντια σε όσους ο μοναχισμός, η πίστη και η Ορθοδοξία μεταφράζεται σε offshore, χρήματα, "λοστούς και βαριές".

Οι φωνές μας όμως σε αυτό το blog θα δηλώνουν παρούσες στον αγώνα τους ενάντια της έκπτωσης πίστης και τασσόμενες στο πλευρό των 107 μοναχών, θα παλεύουν μαζί τους για την Ορθοδοξία.
Η αλήθεια και η πίστη ενάντια, σε όποια συμφέροντα θέλουν την άλωση του Αγίου Όρους.

Ο παρών ιστιοχώρος συντάσσεται αποκλειστικά από φίλους της ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.

Site γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου : www.esfigmenou.com


Email Γραφείου Τύπου γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου (κ. Ηρακλής Μωραϊτης, κντ: 6977253297) : iera.moni.esfigmenou@gmail.com

Email Περιοδικού της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" (αποστολή υλικού προς δημοσίευση): vmag888@yahoo.gr

Υπεύθυνος περιοδικού "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" είναι ο Εσφιγμενίτης Ιερομόναχος, π. Γρηγόριος, κντ: 6973345171

Υπεύθυνη για θέματα συνδρομών "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" :
κα. Μαρία Γιωτοπούλου, κντ: 6973345179

Σύλλογοι που διατηρούν την μετάνοια τους στην γνησία και πατροπαράδοτη Ιερά Μονή Εσφιγμένου :

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Αθηνών, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Πρόεδρος: κ.Αθανάσιος Παπαγεωργίου, κντ: 6937024386

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Αλεξανδρουπόλεως, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Πρόεδρος: κ.Ηλίας Νάσος, κντ: 6976856288

Υπό σύσταση Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Θεσ/νίκης, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Υπεύθυνος: κ. Νίκος Μορφίδης, κντ: 6976074111

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Καβάλας, ο Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Ευαγγελίδης, κντ: 6978897047

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

"DIVANI CARAVEL" 5ο Διεθνὲς Συνέδριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

“DIVANI CARAVEL”
5ο Διεθνὲς Συνέδριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων


Ἐν Ἀθῆναι, τὴ 28-29 Μαΐου 2009(ἐφέτος)

Πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Συνεδρίου
Κ. Παραρᾶν,


Κ.Πρόεδρε,

Ὁ παράγων Ἄνθρωπος, εἴτε ἀπὸ τὴ Θεία του φύση (τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ), εἴτε ἀπὸ τὴν ἐλευθέρα του βούλησιν –προερχομένη ἀπὸ τὴν παιδεία ἢ τὴν ἠθική του- κέρδισε στὴ ζωὴ ὁρισμένα δικαιώματα τὰ ὁποῖα ἀπολαμβάνει ὡς νομοταγὴς καὶ ἀλληλέγγυος συνάνθρωπος. Ὁ Σεβασμὸς τῶν δικαιωμάτων ἑκάστου ἀτόμου, εἶναι ἴδιον ἀνωτέρου ἀνθρώπου καὶ κοινωνικοῦ ὄντος. Ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ Σεβασμοῦ, χτίζονται ὁ πολιτισμὸς καὶ οἱ ἀξίες.
Ἔκτοτε, οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ θεωρεῖ ὁποιονδήποτε δευτέρας κατηγορίας ἄνθρωπο, διότι τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνει εἶναι νὰ χαρακτηριστεῖ ρατσιστὴς καὶ ὄχι μόνον…
Σήμερα, ὑπάρχουν διοικητὲς καὶ διοικούμενοι, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι σὲ μία σχέση ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ πειθαρχίας. Ὅποιος ὑποτιμήσει λόγω θέσεως ἰσχύος ὁποιονδήποτε «μικρότερο» ἢ «ἀδύναμο», εἶναι ἀπάνθρωπο, ὑβριστικὸ καὶ ἀντικοινωνικό.
Ὑπάρχει στὴ χώρα μας ἕνα θέμα, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀφ’ ἑνὸς συνταράξει τὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐξουδετερώσει ἰθύνουσες ἀρχές, ἔστω καὶ μὲ τὴν ὑποθάλπουσα ἔνοχον σιωπήν τους.
Τὸ θέμα αὐτὸ ἀφορᾶ σὲ μία Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου, μία ἀπὸ τὶς πολυπληθέστερες Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ ἀνηλεῆ ἀποκλεισμὸ καὶ κοινωνικὴ περιθωριοποίηση, μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται, μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ δὲν καινοτομεῖ καὶ δὲν παραβαίνει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας.
Χωρὶς νὰ βλάψουν ἢ νὰ θίξουν κανέναν καὶ κανένα κοινωνικὸ σύστημα, κατηγοροῦνται καὶ διώκονται ἀσυστόλως… γιὰ θέματα πίστεως - ποὺ εἶναι δικαίωμά τους- καὶ γιὰ θέματα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως κατὰ τὰ πρότυπα τῶν Ἱερῶν μας Παραδόσεων –ποὺ εἶναι ἐπίσης δικαίωμά τους.
Στὴ Χώρα μας, σήμερα, εἴτε μὲ τὸ δικαίωμα καὶ κανόνα τῆς ἀνεξιθρησκίας, εἴτε μὲ τὸ δικαίωμα περὶ «ἐν ἀγάπῃ ἀμοιβαιοτήτων» στὶς σχέσεις μὲ τὸν κόσμον, θωρακίζονται ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ κατὰ Θεὸν καὶ ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ κατὰ κόσμον. Ἐπιπλέον ἔχουν τὸ «αὐτεξούσιον» καὶ «αὐτοδιοίκητον» ὅπως ὅλες οἱ Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους, καθὼς ὁρίζει ὁ «Καταστατικὸς Χάρτης» τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ὑπάρχουν λοιπὸν δυὸ καίρια ἐρωτηματικά:
ἅ) Ποιὸς τοὺς διώκει;
β) Γιατί τοὺς διώκει;
Ὅποιοι καὶ ἂν εἶναι αὐτοὶ ποὺ τολμοῦν νὰ διώκουν στὸν 21ο αἰώνα καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, ὑπάρχει λύση καὶ ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς συνταγματικοὺς θεσμούς. Ὅποιος δὲν συμμετέχει ὅμως, στὸν πόνο, στὴν θλίψη καὶ στὴν ταλαιπωρία αὐτῶν τῶν μοναχῶν, θεωρεῖται τουλάχιστον συνένοχος.
Ὁ διωγμὸς αὐτός, ὁ ὁποῖος κορυφώνεται ἀπὸ τὸ 2003 καὶ βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενος ἐπὶ τὰ χείρω, ἢ θὰ τελειώσει διὰ νόμου… ἢ διὰ κοινωνικῆς ἐκρήξεως… Ἡ ὁποιαδήποτε ἄλλη κατάστασις εἶναι μεμπτὴ καὶ ὕπουλος. Ὁ ἐπὶ σειρὰ 6 ἐτῶν -ἀπὸ τὴν κορύφωση καὶ 37 ὁλόκληρων ἐτῶν – ὑπὸ ἤπιες καὶ λανθάνουσες συνθῆκες διωγμός, ὑπέχει ὕποπτον χαρακτήρα καὶ μᾶς προξενεῖ δυσαρέσκεια. Μαζὶ ὅμως μὲ τὸν διωγμὸ τῶν μοναχῶν, διώκεται καὶ μία τεράστια μερίδα τοῦ θρησκευτικοῦ συνόλου τῆς Ἑλλάδος ἀποτελούμενη ἀπὸ ἑκατοντάδες χιλιάδων λαοῦ…, οἱ ὁποῖοι -οὐχὶ τυχαίως- ἔχουν ἐπιλέξει αὐτὴν τὴν Ἱερὰ Μονὴ γιὰ τὴν μετάνοιά τους.
Μᾶς ἀπαγορεύουν, λοιπόν, νὰ ἐπικοινωνήσουμε ὑπὸ οἱαδήποτε ἔννοιαν μὲ τοὺς μοναχούς. Εἴτε ταχυδρομικῶς, εἴτε διὰ ξηρᾶς, εἴτε διὰ θαλάσσης κ.ὁ.κ.
Κύριος ἰθύνων νοῦς, εἶναι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ἐὰν λοιπὸν ἔχει τόση δύναμη, ὥστε νὰ καθυποτάσσει τόσον εὐκόλως ἀκόμα καὶ κυβερνήσεις οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται τόσο μικρὲς καὶ ἀδύναμες μπροστά του, τότε ἐμεῖς τὸ ταπεινὸ ποίμνιο τὸν παρακαλοῦμε νὰ δείξει τὸ ὑστέρημα τῆς ἀγάπης του καὶ τὴν ἔμπρακτον υἱκὴν στοργήν. Πρὶν τὰ Διεθνῆ Δικαστήρια τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σταματήσουν ἐπιτέλους τὴν πείνα, τὴν στέρησιν φαρμάκων καὶ κάθε ἰατρικῆς περιθάλψεως σὲ αὐτούς, ποὺ κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη δὲν ἔφταιξαν σὲ τίποτα, κυρίως γιὰ ὅσα τοὺς παρεσχέθησαν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὑποσημείωσις :

Σᾶς ἐπισυνάπτω, στὶς ὑποκείμενες σελίδες, τὴν Ἐπιστολὴν τοῦ 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ποὺ ἔγινε πέρυσι στὸν ἴδιο χῶρο τοῦ “Caravel” Ἀθηνῶν καὶ ἀναμένω τὴν ἀπάντησή σας ἤ σας παροτρύνω νὰ ἔρθετε προσωπικὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Ἅγιον Ὅρος, πρὸς ἰδὶαν ἀντίληψιν τῶν πραγμάτων.


Μὲ ἐκτίμηση,
Ἀθανάσιος Ν. Παπαγεωργίου
Ἰατρὸς – Χειρουργὸς
Διδάκτωρ τοῦ Πάν/μιου Ἀθηνῶν

Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου :
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»

Δεν υπάρχουν σχόλια: