ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Ορθοδοξία ή Θάνατος

Πρέπει να ακουστεί η αλήθεια για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου, αυτό το blog θα δώσει βήμα σε όσους την ξέρουν και αυτές οι φωνές θα ενωθούν και θα γίνουν κραυγή για δικαιοσύνη...

Οι 117 μοναχοί της γνησίας και πατροπαράδοτης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καθώς και ο Ηγούμενος της, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, μάχονται ενάντια στα συμφέροντα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ και του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, αν και τους έχουν απαγορευτεί τα στοιχειώδη προς επιβίωση αυτοί οι πατέρες δεν εξαργυρώνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια την πίστη τους, απεναντίας μέσα στην πείνα τους βρίσκουν το κουράγιο να τάσσονται ενάντια σε όσους ο μοναχισμός, η πίστη και η Ορθοδοξία μεταφράζεται σε offshore, χρήματα, "λοστούς και βαριές".

Οι φωνές μας όμως σε αυτό το blog θα δηλώνουν παρούσες στον αγώνα τους ενάντια της έκπτωσης πίστης και τασσόμενες στο πλευρό των 107 μοναχών, θα παλεύουν μαζί τους για την Ορθοδοξία.
Η αλήθεια και η πίστη ενάντια, σε όποια συμφέροντα θέλουν την άλωση του Αγίου Όρους.

Ο παρών ιστιοχώρος συντάσσεται αποκλειστικά από φίλους της ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.

Site γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου : www.esfigmenou.com


Email Γραφείου Τύπου γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου (κ. Ηρακλής Μωραϊτης, κντ: 6977253297) : iera.moni.esfigmenou@gmail.com

Email Περιοδικού της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" (αποστολή υλικού προς δημοσίευση): vmag888@yahoo.gr

Υπεύθυνος περιοδικού "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" είναι ο Εσφιγμενίτης Ιερομόναχος, π. Γρηγόριος, κντ: 6973345171

Υπεύθυνη για θέματα συνδρομών "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" :
κα. Μαρία Γιωτοπούλου, κντ: 6973345179

Σύλλογοι που διατηρούν την μετάνοια τους στην γνησία και πατροπαράδοτη Ιερά Μονή Εσφιγμένου :

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Αθηνών, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Πρόεδρος: κ.Αθανάσιος Παπαγεωργίου, κντ: 6937024386

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Αλεξανδρουπόλεως, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Πρόεδρος: κ.Ηλίας Νάσος, κντ: 6976856288

Υπό σύσταση Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Θεσ/νίκης, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Υπεύθυνος: κ. Νίκος Μορφίδης, κντ: 6976074111

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Καβάλας, ο Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Ευαγγελίδης, κντ: 6978897047

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

ΟΥΣ ΕΘΡΕΨΕ ΤΟ ΜΑΝΝΑ



ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ;;



«Οὖς ἔθρεψε τὸ μάννα…»

Στὶς 6 Μαρτίου 2005 (ν.ἡ.), Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεω, χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟ, ὁ ἐψηφισμένος ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ.κ.Θεόφιλος.

Ἀντὶ ἄλλου ἐπετειακοῦ ἀφιερώματος, γιὰ τὴν πενταετία ἀπὸ τῆς εἰσόδου του στὸν τρίτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης παρατίθεται ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν προσφωνητήριο λόγο τοῦ Μακαριωτάτου κ. Εἰρηναίου:
«Χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις πληροὶ τὴν καρδίαν ἠμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτη. Εἶσαι ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος ὅστις θὰ λάβει τὴν Θείαν Χάριν διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῆς ἠμῶν μετριότητος , ἀφ’ ἢς κατεστάθημεν, ψήφοις κανονικαίς, Πατὴρ καὶ Πατριάρχης τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας. Δοξάζομεν τὸν Θεόν, τὸν δόντα ἠμὶν τὴν χαρὰν ταύτην… Κατὰ τᾶς ἡμέρας ταύτας ἤνοιξαν αἳ πύλαι τῆς κολάσεως. Ψεύδη, συκοφαντίαι, μυκτηρισμοί, ὑπονοούμενα καὶ διφορούμενα, σπιλώσεις ὑπολήψεων ἐκτοξεύονται διὰ νὰ κρεμάσουν ἐπὶ σταυροῦ τοὺς διακόνους Ἐκείνου, τοῦ Ἐσταυρωμένου δηλονότι Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουν τᾶς Θερμοπύλας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τοῦ γένους ἐνταύθα. Ἡ Πεντηκοστή της Χειροτονίας σου διώκει τοὺς δαίμονας, διαλύει νὰ νέφη τοῦ ψεύδους καὶ τῆς συκοφαντίας, καταπραΰνει τὸν ἄδικο πόλεμο καὶ ἀναψύχει ἠμᾶς τὲ καὶ τὴν Ἀδελφότητα… Πρὸ πάντων τῶν παρόντων ὅμως χαίρω ἐγώ, ὁ σὸς Πατὴρ καὶ Πατριάρχης, ὅτι ἀξιοῦμαι σήμερον νὰ σὲ προσάγω εἰς τὸ ἐσώτερoν του καταπετάσματος τῆς Ἱερωσύνης.»Ὁ Ἀγιοταφικός σου ἐπισκοπικὸς ἀγὼν εἶναι ὁ δυσχερέστατος τῶν ἀγώνων. Φύλαξον τὴν παρακαταθήκην. Γίνου Κηρηναῖος καὶ ἄρε τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, τὸν Σταυρὸν τῆς ἐκκλησίας Του καὶ τὸν Σταυρὸν τοῦ Γένους Ἠμῶν. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου, ἴνα λάβης διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῆς Ἠμῶν Μετριότητος τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἱερωσύνης…»
Καὶ πὼς ὑλοποίησε ὁ κ. Θεόφιλος τὶς προτροπὲς τοῦ χειροτονήσαντος αὐτὸν Πατριάρχου; Ἂς ἀφήσουμε τὸν Εὐρωπαῖο δικαστῆ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κ. Λουκὴ Λουκαϊδη νὰ μᾶς τὸ περιγράψει στὴν ἔκθεσή του:
«Ὁ κ. Θεόφιλος ἐκφραζόταν μὲ ἕναν ἤρεμο ἀλλὰ ἐχθρικὸ τρόπο ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὸν κ. Εἰρηναῖο. Εἶπε ὅτι ὁ κ. Εἰρηναῖος δὲν ἔπρεπε νὰ διαμένει στὸ Πατριαρχεῖο, διότι εἶχε ἐκθρονιστεῖ καὶ καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του ὡς Πατριάρχης, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ εἶναι ἕνας ἁπλὸς μοναχὸς καὶ σὰν τέτοιος ἔπρεπε νὰ πάει σὲ κάποιο μοναστήρι γιὰ νὰ περάσει κάποια περίοδο μετάνοιας καὶ ταπείνωσης… Σὲ ἐρώτησή μου γιατί τὸν ἔχουν κλειδωμένο καὶ δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ κυκλοφορήσει ἐλεύθερα ἐκτὸς τοῦ κελῖου του, μοῦ ἀπάντησε ὅτι αὐτὸ γίνεται διότι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ κ. Εἰρηναίου ἔρχονται καὶ δημιουργοῦν φασαρίες…»
Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ τί νὰ προσθέσει κανείς; Ἔχουμε μία παγκόσμια καὶ πανορθόδοξη πρωτοτυπία διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἕνας «μοναχός» ἔχει χειροτονήσει ἕναν «Πατριάρχη»!! Γι’ αὐτὸ φαίνεται ὁ κ. Θεόφιλος δὲν ἀναφέρει ποτὲ καὶ πουθενὰ ποιὸς τὸν χειροτόνησε ἐπίσκοπο… Δυστυχῶς, τοῦ ταιριάζει ὁ στίχος τοῦ Ἱεροῦ ὑμνογράφου «ὢ πόσων ἀγαθῶν ἀμνήμων ἐγένου! Καὶ σοῦ στηλιτεύεται ἡ ἀχάριστος γνώμη…» ἀλλὰ καὶ ἡ ρήση τοῦ Ἄγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «οὐδεὶς ἀσφαλέστερος ἐχθρὸς ἀπὸ εὐεργετηθέντα ἀχάριστον» φράση ποὺ ἀγαποῦσε πολὺ ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης Διόδωρος.
Διερωτώμαστε: Ἄραγε τίνος βιβλικοῦ προσώπου ἐζήλεψε τὴν δόξα ὁ κ. Θεόφιλος; Ἀντὶ δὲ ὁποιασδήποτε ἄλλης ἀπαντήσεως θὰ παραθέσουμε τὰ λόγια καὶ τὴν προσευχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.Εἰρηναίου κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας τοῦ κ. Θειφίλου:
«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν, ὅτι ὄντως Αὐτῶ μόνω πρέπει πάσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις». Αὐτὸς διοικεῖ τὰ πάντα, Αὐτὸς κατευθύνει τὴν Ἱστορίαν. Αὐτὸς ὁδηγεῖ τὰ βήματα τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸς φωτίζει τυφλοὺς καὶ ἀνιστὰ τὸν ταπεινὸν κατερραγμένον. Αὐτῶ Μόνω, ἠμεῖς ἐλπίζομεν καὶ Αὐτῶ Μόνω λατρεύομεν, Αὐτῶ Μόνω λειτουργοῦμεν καὶ πιστεύομεν , ὅτι θὰ ἐξάγη ἠμᾶς καὶ τὸ ἡμέτερον Πατριαρχεῖον εἰς Ἀναψυχήν».
Καὶ αὐτὸ εἶναι βέβαιο. Διότι: «Κύριε, ἡ δικαιοσύνη Σου, δικαιοσύνη εἰς στὸν αἰώνα καὶ ὁ λόγος Σου ἀλήθεια».


Πικραμένοι Ἁγιοταφίτες
Ἀγανακτισμένοι Ὀρθόδοξοι!

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ~ 3/2/2010

Αναφορικά με κείμενο που σας απεστάλη και δημοσιεύσατε σχετικά με την εκδήλωση της 6ης Φεβρουαρίου 2010, σας παραθέτουμε την αυθεντική ανακοίνωση της γνήσιας Μονής Εσφιγμένου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ,

ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑΝΔΡΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ, ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΥΣ , ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ.
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ. ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ .
Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ .ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ .
ΩΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΕΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ .
ΕΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΕΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΩΣ‘’ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ’’ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΜΗΣ.
ΒΕΒΑΙΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΥΟΔΩΘΕΙ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

1Η Πανορθόδοξος Λαϊκή Εκδήλωση
του Ελληνορθοδόξου Συλλόγου,
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ!
του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 3.00 μ.μ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Τα συνθήματα μας:

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ KAI ΜΕΙΩΣΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΛΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΘΟΔΟΞΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ


Επιτροπή Αντιπροσώπων
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


Συντονιστής:Αθανάσιος Ν. Παπαγεωργίου

Ιατρός-Χειρουργός,
Διδάκτωρ του Παν/μιου Αθηνών
Πρόεδρος του Συλλόγου
«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»-
«Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος»
κιν. 6937024386