ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Ορθοδοξία ή Θάνατος

Πρέπει να ακουστεί η αλήθεια για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου, αυτό το blog θα δώσει βήμα σε όσους την ξέρουν και αυτές οι φωνές θα ενωθούν και θα γίνουν κραυγή για δικαιοσύνη...

Οι 117 μοναχοί της γνησίας και πατροπαράδοτης Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καθώς και ο Ηγούμενος της, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, μάχονται ενάντια στα συμφέροντα της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ και του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, αν και τους έχουν απαγορευτεί τα στοιχειώδη προς επιβίωση αυτοί οι πατέρες δεν εξαργυρώνουν με ευρωπαϊκά κονδύλια την πίστη τους, απεναντίας μέσα στην πείνα τους βρίσκουν το κουράγιο να τάσσονται ενάντια σε όσους ο μοναχισμός, η πίστη και η Ορθοδοξία μεταφράζεται σε offshore, χρήματα, "λοστούς και βαριές".

Οι φωνές μας όμως σε αυτό το blog θα δηλώνουν παρούσες στον αγώνα τους ενάντια της έκπτωσης πίστης και τασσόμενες στο πλευρό των 107 μοναχών, θα παλεύουν μαζί τους για την Ορθοδοξία.
Η αλήθεια και η πίστη ενάντια, σε όποια συμφέροντα θέλουν την άλωση του Αγίου Όρους.

Ο παρών ιστιοχώρος συντάσσεται αποκλειστικά από φίλους της ιστορικής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.

Site γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου : www.esfigmenou.com


Email Γραφείου Τύπου γνησίας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου (κ. Ηρακλής Μωραϊτης, κντ: 6977253297) : iera.moni.esfigmenou@gmail.com

Email Περιοδικού της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" (αποστολή υλικού προς δημοσίευση): vmag888@yahoo.gr

Υπεύθυνος περιοδικού "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" είναι ο Εσφιγμενίτης Ιερομόναχος, π. Γρηγόριος, κντ: 6973345171

Υπεύθυνη για θέματα συνδρομών "ΒΟΑΝΕΡΓΕΣ" :
κα. Μαρία Γιωτοπούλου, κντ: 6973345179

Σύλλογοι που διατηρούν την μετάνοια τους στην γνησία και πατροπαράδοτη Ιερά Μονή Εσφιγμένου :

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Αθηνών, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Πρόεδρος: κ.Αθανάσιος Παπαγεωργίου, κντ: 6937024386

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Αλεξανδρουπόλεως, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Πρόεδρος: κ.Ηλίας Νάσος, κντ: 6976856288

Υπό σύσταση Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Θεσ/νίκης, ο Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Υπεύθυνος: κ. Νίκος Μορφίδης, κντ: 6976074111

Σύλλογος φίλων Αγίου Όρους Καβάλας, ο Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Ευαγγελίδης, κντ: 6978897047

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Παιανία, 28/01/2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΩΧΩΤΑΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
κ. Νίκο Κοτζιά

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»Ἄξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ἐὰν ἡ παραχώρησις Κυρίου μὲ ὅποια δῆθεν καταδίκη, τιμᾶ τοὺς Ὁμολογητάς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κατὰ τὶς Πατερικὲς Διδαχὲς ὅπως: «Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν διωχθήσονται», ἐκτιμοῦμε σαφῶς μετὰ τὴν πρόσφατη καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατὰ τοῦ Ἡγουμένου κ. Μεθοδίου, τὴν 27/01/2017, ὅτι ὁ διωγμὸς κορυφώνεται γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου. Ἕνα προπύργιο ἔμεινε μαρτυρικὸ μεταξὺ ἐλαχίστων ἄλλων, τὸ ὁποῖο ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἠγάπησε καὶ ὠσαύτως εὐδόκησε ὥστε οἱ τελευταῖοι Ὁμολογηταὶ τῆς Πίστεως τῆς Γνήσιας καὶ Ἱστορικῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ὄντες στὸν Σωτηριώδη δρόμο τοῦ Παραδείσου, νὰ ἀξιωθοῦν καὶ τοῦ μαρτυρίου χάριν τῆς Πίστεως!

Τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐπενεργοῦν κατὰ παραγγελία ἢ ἐντολὴν τοῦ ὑποδύοντος τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, μετὰ πάσης πονηρίας, κακίας καὶ ἐχθρότητας μὲ μόνον σκοπὸ νὰ κατασπαράξουν τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ μέσω τῶν μετεριζῖων αὐτοῦ ὅπως τὴν Ι.Μ. Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὂρους καὶ κατὰ τοῦ ἰδίου Γέροντος – Καθηγουμένου αὐτῆς κ. Μεθοδίου, τοῦ ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας ἐμπράκτως καὶ εὐψύχως καὶ ὄχι μόνο μὲ λόγια…!

Μέχρι τώρα εἴχαμε συνηθίσει ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε τὸ ἐπίπεδό του ὑποκόσμου, τὴν ἐγκληματικότητα, τὴν φθαρμένη κοινωνία τοῦ αἵματος, τῆς κραιπάλης καὶ τῆς ἀπώλειας… Γνωρίσαμε τὸν Πάσσαρη, τὸν Ρωχάμη, τὸν Παλαιοκώστα, τὸν Κατσούλα καὶ ἄλλους…τοὺς ὁποίους ἄλλωστε εἴδαμε μὲ συμπάθεια προκειμένου νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν καὶ αὐτοὶ κατὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Τί χειρότερο ὅμως ἔπραξε ὁ Γέροντας Μεθόδιος, ὥστε νὰ τοῦ καταμετρηθεῖ ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν, ἤτοι 20 χρόνια κάθειρξη καὶ 6 χρόνια στέρηση πολιτικῶν δικαιωμάτων, γιὰ κάτι ποῦ ἀσφαλῶς δὲν ἔπραξε;

Ποὶα Νέμεσις δικαιολόγησε τὸ ἀξιόποινο… τοῦ ἀνύπαρκτου «κακουργήματος» γιὰ τὸ Γέροντα, ἤτοι ἡ χρήση μίας ἀδιευκρίνιστης ἀφ’ ἑνὸς «μολότοφ» ὅσο καὶ ἀδιανοήτου πράξεως γιὰ τὴν ἄγνωστη στὸ Δικαστήριο προσωπικότητα ἑνὸς Νέου Ὁμολογητοῦ Γέροντος ἀφ’ ἑτέρου;

Μήπως ἡ συνισταμένη τῶν «ὁδηγιῶν» τῆς Νέας Ἐποχῆς εἶχε σὰν στόχο νὰ κλείσουν μία γιὰ πάντα τὸ μοναδικὸ «στόμα» ποῦ μιλοῦσε, ὅταν ὁ κάθε ἄμβωνας περὶ ἄλλων τυρβάζει σήμερα, μακράν του σκοποῦ περὶ σωτηρίας τῆς ψυχῆς; Ποὶον ἐνοχλοῦσαν τὰ λόγια καὶ οἱ πράξεις τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Πατέρα; Μήπως ἐπειδὴ ὑπῆρξε ὁ Ἕλλην Ὀρθόδοξος Ὁμολογητὴς τῆς Πίστεως πού ἀφύπνιζε τὸ ἀξιοσέβαστο ποίμνιο τῶν Ὀρθοδόξων ἐνῶ ἄλλοι… ἀντιθέτως τὸ ἤθελαν νὰ καθεύδει στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα ἐσκεμμένως; Μήπως τὰ συμφέροντα τῶν ἐπικαρπούντων τῶν «προϊόντων ἐγκλήματος» καθὼς καὶ ἄλλων κοσμικῶν ὠφελειῶν παραβιάζονται ἢ βλάπτονται ἐμπρὸς στὴν καθαρότητα καὶ Πατερικὴ διαύγεια τοῦ ξεχωριστοῦ Γέροντος Μεθοδίου;

Πρὸς τί καὶ διὰ τί, αὐτὸ τὸ ἀνεξήγητο μένος τῶν 55 δικαστηρίων καὶ 6 ἐφετείων μέχρι σήμερα, ποὺ ἀφήνει ἐμβρόντητους 35 Ἑλληνορθόδοξους Συλλόγους καὶ ἀναρίθμητες χιλιάδες Πιστῶν ποῦ διατηροῦν τὴν μετάνοιά τους στὸν Γέροντα Μεθόδιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου; Ποὶα εἶναι τέλος ἡ δέουσα ἀπολογία μίας λαμπρᾶς ὅσο καὶ ἀδιάβλητης δικαιοσύνης τόσον πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ὅσον καὶ πρὸς τὴν ἐνάρετη πειθὼ τοῦ πνευματικῶς ἐξαρτωμένου πιστοῦ λαοῦ;

Ἡ κατ’ ἐξακολούθησιν κατάχρησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μὲ ἄπειρες στερήσεις καὶ ἀπαγορευτικὰ στὸ ἀνωτέρω Μοναστήρι, τὸ ὁποῖο ἀπὸ μὲν τὴν πνευματικὴν συνέχειαν ὡς ὑπήκοοι Θεοῦ ζῶντος στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ κάθε δραστηριότητα καὶ σχέσεις κατηχήσεως καὶ στηρίξεως τῶν Πιστῶν ἀπὸ κοσμικῆς ἀντιλήψεως, εἶναι ἡ ἀνταύγεια συνεχοῦς διωγμοῦ μὲ σκοπὸ νὰ ἀποβλέπει στὴν ἐξαφάνιση ὅ,τι πολυτιμότερου διατηρεῖται σήμερα, τουλάχιστον στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, μὲ τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ εἶναι ἡ βαθεία Πίστις στὸν Θεό!

Ἐν τέλει μία «μολότοφ» σαφῶς δὲν καταδικάζει τὸν Γέροντα Μεθόδιο, ἀλλὰ μία καταδίκη μέσω δικτυωμένης ἐμπάθειας, μπορεῖ κάλλιστα νὰ θεωρεῖται νέος ἐπαίσχυντος διωγμὸς τῆς Ὀρθοδόξου καὶ Ἀμωμήτου Πίστεως. Ἐξ’ ἄλλου ἀπὸ τὶς χιλιάδες ὄντως μολότοφ ποὺ ἔχουν πέσει μέχρι σήμερα στὴν ἱστορία, διακρίναμε κάποιες περιπτώσεις δραστῶν ἀπὸ τὸ παρελθὸν μὲ τὶς ἀντίστοιχες ποινὲς τοὺς ὅπως:

1) Τὴν ὄντως μολότοφ τὴν 17η/10/2016 στὸ μνημεῖο τοῦ «Ἄγνωστου Στρατιώτη» - ἀφέθη ἐλεύθερος ὁ 25χρονος ἀπὸ τὸ Μαρούσι!

2) Τὴν ὄντως μολότοφ τὴν 16η/12/2015 ποὺ ἐκτοξεύθηκε πρὸς τὸ Τμῆμα Μεταγωγῶν Δικαστηρίων Πατρὼν - ὁ 23χρονος ἡμεδαπὸς ἀφέθηκε ἐλεύθερος μὲ περιοριστικοὺς ὅρους!

3) Γιὰ τὶς ὄντως «δυό-τρεῖς» μολότοφ κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν στὴν ὁδὸ Τοσίτσα, τὴν 14η/01/2017 καὶ γιὰ τὶς μολότοφ κατὰ τῶν ἀνδρῶν τῶν ΜΑΤ ἐπὶ τῆς Χαριλάου Τρικούπη τὴν ἴδια μέρα, δὲν ἔγιναν προσαγωγὲς ἢ συλλήψεις!

4) Ποτὲ πρὶν γιά τό ἀδίκημα αὐτό, βάσει δεδικασμένων δικαστικῶν περιπτώσεων-ἀποφάσεων, δὲν ἐπεβλήθη γιὰ ρήψη μολότοφ ἡ ὁποία δὲν προκάλεσε κάποια ἀνθρώπινη ἢ καὶ ὑλικὴ ζημία, ποινὴ πάνω ἀπὸ 3 μῆνες φυλάκιση, ἀκόμη καὶ γιὰ συλληφθέντες ἀναρχικοὺς κατηγορούμενους!

…Καὶ οὕτω καθεξῆς…

Πέραν ἀπὸ τὰ μάταια καὶ ψευδή του γήινου κόσμου ζεῖ πάντα Κύριος ὁ Θεὸς καὶ βδελύσσεται τὴν ἀδικία καὶ γιὰ ἄλλους χαιρεκακία. Ἄλλωστε τὸ κουμάντο στὸ Ἁγιώνυμο Ὅρος, εἶναι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἤτοι ἡ Δική μας Παναγία ἡ Ἀρσανάρισσα. Αὐτὴ εἶναι τὸ Τέλος καὶ Ἀρχὴ καὶ ἡ ἀπόδοσις τῆς Δικαιοσύνης! Μὴν ξεχνᾶμε ποτέ, ὅτι Αὐτὴ ἔχει τὸν Πρῶτο, ἀλλὰ καὶ τὸν Τελευταῖο λόγο εἰς τὰ θέματα τοῦ Περιώνυμου Ὅρους, ὡς κατ’ ἐξοχὴν Περιβολάρισσα καὶ Προστάτης τοῦ τόπου, καθὼς καὶ τῶν ἐγκαταβιούντων σὲ αὐτόν!

            Ἐκπρόσωπος τῶν 

35 Ἑλληνορθοδόξων Συλλόγων,


Ἀθανάσιος Ν. Παπαγεωργίου
Διευθυντὴς Ἰατρὸς – Χειρουργὸς
Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»
- Φίλοι του Ἁγίου Ὅρους Παιανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: